Bilgi Edinme Başvurusu Formu (Ek 1)
   
(Gerçek Kişiler İçin)
Bu sayfadaki aşamaları tamamlayarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bilgi veya belge talep edebilirsiniz. Yapacağınız başvuru, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilecektir.
 

 

 
Adı-Soyadı : (Başvuru sahibinin adı ve soyadı)
Adresi : (Oturma yeri veya iş adresi)
T.C. Kimlik No : Bul 11 haneli T.C. Kimlik Numaranız.
E-posta : (Elektronik posta adresiniz)
Faks :  
Başvuruya Hangi Yolla Cevap Almak İstersiniz ? : E-Posta
Faks
Yazılı (Posta İle)
 
  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.
İstenen Bilgi veya Belgeler : (Ayrılan alana en fazla 2000 karakter uzunluğunda metin girebilirsiniz)